Financování

Rezervační smlouva

Obsahuje podmínky týkající se rezervace nemovitosti, včetně stanovení výše rezervačního poplatku a další postup při prodeji nemovitosti.

Smouva o smlouvě budocí kupní

Smlouva o smlouvě budoucí řeší platební podmínky úhrady kupní ceny a po obsahové stránce návrh vlastní kupní smlouvy. Budoucí kupující a prodávající se ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní zavazují za jakých podmínek uzavřou kupní smlouvu. Ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní je uveden způsob financování nákupu nemovitosti budoucím kupujícím.

Kupní smlouva

Smlouva, kterou se nemovitost/předmět prodeje převádí z prodávajícího na kupujícího. Konkrétně specifikuje předmět prodeje/převodu a jeho cenu, podmínky banky poskytující hypotéku a předání.

Předání nemovitosti

Předání nemovitosti/předmětu prodeje předávacím protokolem, předání potřebných dokumentů.